Yrd.Doç.Dr. Komunar QULİYEV

Bölüm Başkanı

Rusça Mütercim Tercümanlık Bölümü 

E-Posta Adresi: 

Sabit Telefon: 0 462 344 05 11 / 2062

Fax: 0 462 334 05 19

Ofis Bilgisi: Yomra Yerleşkesi Zemin Kat

Sevgili öğrenciler,

Günümüzde İngilizce, uluslararası bir iletişim vasıtası olarak inkâr edilemez öneme sahip olmasına rağmen, başka yabancı dil ve kültürlerin öğrenilmesi de aynı derecede önemlidir. Asırlardan beri Avrupa’nın siyasetinde, tarihinde, felsefesinde ve kültüründe Rusya’nın çok önemli bir rol oynadığı gerçeği göz önüne alındığında Rus Dilinin de büyük öneme sahip olması gerçeği kaçınılmaz olacaktır. Bugün dünyada yaklaşık olarak 150 milyon kişinin ana dili Rusca’dır. Rusça, Avrupa’nın ekonomi politikasında, bilimsel araştırmalarında,beşeri çalışmalarında ve genel kültür meselelerinde merkezî bir konumda yeralmaktadır. Uluslararası sempozyumlarda, siyasi müzakerelerde ve ticarî fuarlarda Rusça son derece önemli bir dildir. Üstelik entelektüel mirasımızın bir parçası olan zengin bir felsefi ve edebî geleneğin de dilidir. Bu zengin bilgi kaynağının kilidini açacak en iyi anahtar tabii ki Rus dilini öğrenmektir. Rusça eğitimi, sadece kelimelerin, deyimlerin ve dilsel yapıların körü körüne ezberlenmesini gerektiren bir eğitim değildir. Rus dilini iyi öğrenme, çağımızın Rusça konuşan insanlarının dünya görüşü hakkında olduğu kadar Avrupa tarihi; felsefi ve kültürel gelişmeler hakkında da daha derin bir anlayışa kavuşmayı beraberinde getirecektir.

Bölüm olarak hedefimiz sizlere çağdaş ve kaliteli bir eğitim sunmak ve sizleri gelecekte Rus Dili ve Edebiyatı üzerine bilimsel çalışmalar ve incelemeler yapacak seviyede uzmanlaşmış eğitimciler olarak yetiştirmektir. Rus Dili ve Edebiyatı Lisans programında Rusçanın yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile Rus edebiyatı ürünlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda dersler verilir. Geniş ve köklü temellere sahip olan Rus Dili ve Edebiyatının geçmişten bugüne izlediği yol,tarihi dönemler,edebi konular,önemli şahsiyetler ve eserleri dil ve edebiyat açısından eğitiminiz boyunca dönemler halinde değişik dersler adı altında size sunulacaktır.Okutulacak derslerle sizlerin okuma, konuşma, dinleme ve anlama becerileriniz en üst seviyeye çıkarılacaktır.Rus Dili ve Edebiyatı alanında ortaya çıkan değişim ve gelişmeler ulusal ve uluslararası düzeyde takip edilerek zengin dil ve halk kültürü materyalleri saha çalışmaları ile birlikte bilimsel seviyede incelenecektir.Bu bölümü tercih eden öğrencilerimizin başarılı olabilmeleri için onlardan sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip olmalarını,yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgi duymalarını bekleriz.

Rus Dili mezunları, dil ve kültür becerilerini hem Rusya’da hem Türkiye’de geniş yelpazede birçok alanda kullanma imkânına sahiptirler. Rus Dili ve Edebiyatı programından mezun olanlar Rusya elçiliklerinde, Dış işleri Bakanlığında, Rusya ile ticari ve kültürel ilişkileri yürüten kuruluşlarda görev alabilirler.Kültür ve Turizm Bakanlığında,turizm kuruluşlarında, çeviri ve tercümanlık hizmeti veren firmalarda, Basın-Yayın kuruluşlarında çalışma olanağı bulabilir ve rehberlik yapabilirler.Lisansüstü eğitim yaparak Üniversitelerin akademik kadrolarında çalışabilirler.

2012-2013 Öğretim yılında bölümümüzün ilk öğrencileriyle buluşabilmenin tatlı bir heyecanını yaşamaktayız. Bu mesleği icra etmeye hazırlanan öğrencilerimizi şimdiden kutluyor ve başarılar diliyorum.